ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ


Το πολύμετρο είναι το βασικότερο όργανο μέτρησης που πρέπει να έχει ένας ηλεκτρονικός. Είναι ένα πολυόργανο που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα αναλογικά πολύμετρα και στα ψηφιακά πολύμετρα.
Τα αναλογικά πολύμετρα αποτελούνται συνήθως από το βολτό-μετρο, το αμπερόμετρο και το ωμόμετρο. Χρησιμοποιούν για την ένδειξη της μέτρησης αναλογικό όργανο με βελόνα στο οποίο είναι βαθμονομημένες οι μετρήσεις για κάθε όργανο. Η επιλογή του οργάνου γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού μεταγωγέα.
Τα ψηφιακά πολύμετρα που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από όλους τους τεχνικούς διαθέτουν περισσότερα όργανα μέτρη-σης σε μία συσκευή, όπως καπασσιτόμετρο, συχνόμετρο, τρανζι-στορόμετρο, μέτρηση θερμοκρασίας, κτλ.
Διαθέτουν πολλαπλές επιλογές κλίμακας με μεγάλη ακρίβεια στις ενδείξεις τους και κάνουν την μέτρηση περισσότερο αξιόπιστη. Τα ψηφιακά πολύμετρα έχουν χαμηλό κόστος και ανάλογα τι μπορούν να μετρήσουν μεγαλώνει το κόστος.
Πάντως ένα ψηφιακό πολύμετρο με μέτρηση τάσης, ρεύματος, αντιστάσεων, διόδων και τρανζίστορ μπορεί να βρεθεί στην αγορά κάτω από 10 ευρώ!
Στην συναρμολόγηση των τυπωμένων κυκλωμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ωμόμετρο του πολυμέτρου για τυχόν βραχυκυκλώματα μεταξύ των χαλκοδιαδρόμων ή των κολλήσεων, καθώς επίσης και στον έλεγχο λειτουργίας μιας πλακέτας κατά την τροφοδότησή της. Απαραίτητες μετρήσεις οι τάσεις και τα ρεύματα σε μία πλακέτα που κατασκευάσαμε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
back to top